Cookie beleid Sporting '70

De website van Sporting '70 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Regels en afspraken

Regels en afspraken

1. Normen en Waarden bij Sporting'70
 • Langs de lijn en op het veld respecteren we elkaar, de spelers en de leiding
 • Wees altijd voorkomend tegenover tegenstanders, wedstrijdleiding en leiders van de andere vereniging.
 • Op het veld geen grove en opzettelijke overtredingen en al helemaal geen schwalbes
 • Aanmoedigen graag, maar dan en op een positieve manier en niet alleen je eigen kind
 • Laat de begeleiding van en tactische aanwijzingen aan de spelers steeds over aan de teambegeleiders.
 • Ga niet achter het doel staan, dat leidt de spelers teveel af.
 • Iedereen die niet direct bij het team betrokken is, dient buiten de omheining van de A,B, D en K velden plaats te nemen en daar te blijven. Op veld C op ruime afstand van de zijlijn.
 • Aanvaard beslissingen van de scheidsrechter, ook al zijn ze in je ogen fout.
 • Als je als speler/ouder vindt dat een scheidsrechter niet voor zijn/haar taak geschikt is, bespreek je dat later met je teamleider. Die bespreekt het met het wedstrijdsecretariaat en het bestuur.
 • Ruim je afval zelf op
 • Teams zijn verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van kleedkamers na afloop van trainingen en wedstrijden. Bij wedstrijden ook de kleedkamer van de tegenstander nazien.
 • Bij constatering van vernieling en/of vervuiling wordt een boete aan het desbetreffende team opgelegd. Afhankelijk van de schadepost zal het bestuur die boete bepalen.
 • Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Respecteer andermans eigendommen. Wat je stuk maakt, moet jezelf betalen
 • Een verenigingslid en/of ouder(s) heeft/hebben respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade en/of vernieling.
 • Respecteer elkaar; pesten, onbehoorlijk taalgebruik en geweld willen we niet
 • Bij het voetballen komen alle bevolkingsgroepen elkaar tegen. Respect en gedrag naar een ieder is een voorwaarde als Sporting’70 lid.
 • De verenigingsleden en ouders dienen, mede in relatie tot de hierboven genoemde zaken, zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten, plagen en discrimineren wordt niet getolereerd. Daar spreken we elkaar binnen Sporting’70 op aan.
 • Een verenigingslid maar ook een ouder zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de verenigingsstatuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
2. Verplichtingen bij Sporting’70
a- Douchen
 • Douchen na training en wedstrijd is verplicht. Dat is niet alleen hygiënisch, maar ook goed voor de teamgeest. Met zijn allen een wedstrijd spelen houdt ook in met zijn allen een wedstrijd nabeleven.
 • Het schoonmaken van het kleedlokaal na afloop van het douchen dient door de spelers zelf (bij jonge spelers: hun ouders) te gebeuren. De teambegeleider geeft daartoe aanwijzingen.
b- Verenigingstaken
 • Alle leden helpen mee met onze verenigingstaken. Zo worden leden, danwel ouders van jeugdspelers ingedeeld worden voor de kantinediensten. Vrijstelling voor taken wordt verleend indien men als ouder van jeugdleden danwel leden van 18 jaar en ouder een erkende vrijwilligersfunctie heeft binnen de vereniging. Denk daarbij aan onze kaderleden: bv teambegeleider, scheidsrechter of commissielid. Het vervoeren van uw kind naar uitwedstrijden of incidenteel helpen als grensrechter/scheidsrechter wordt beschouwd als goed ouderschap en niet als een bijzondere taak voor de vereniging. Actieve jeugdleden genieten een opleiding van Sporting'70 en geven geen recht op vrijstelling voor de ouders. Verzuimen hoort natuurlijk niet en past niet bij een vereniging als Sporting'70. Kies je voor Sporting'70 dan kies je ook voor dat wij samen met jou ervoor zorgen dat Sporting70 taken worden uitgevoerd.  
c- Overige betrokkenheid 
 • Van de ouders van jeugdspelers wordt verwacht dat zij om toerbeurt rijden naar uitwedstrijden, scheidsrechter en (vanaf de O12-pupillen) grensrechter zijn. De teambegeleider maakt daarover afspraken. Als U geen auto hebt of niet kunt rijden, komen we er meestal ook wel uit, maar is het wel zo redelijk om dan eens wat anders voor het team te doen.
3. Kleding
 • Ieder Sporting'70 speler O19-O8 krijgt krijgt tegen een vergoeding de beschikking over een Sporting70 123ink.nl kleding set. Deze geven wij op vaste momenten door het jaar uit. Extra kleding is via de webshop te verkrijgen. Eventuele eigen slidingbroekjes en/of leggings moeten wit zijn.
 • Voetbalschoenen dienen voorzien te zijn van veel en niet scherpe noppen. Scheenbeschermers en (opgetrokken) voetbalkousen zijn voor alle categorieën verplicht in de wedstrijden. Draag ze ook tijdens de training.
 • Sieraden (oorbellen, ringen, piercings) mogen tijdens de wedstrijd niet gedragen worden. Als je ze niet wilt of kunt verwijderen, dienen ze met een pleister te worden afgeplakt, zodat er geen vinger achter kan blijven haken.
4. Contributieregeling
 • Het lidmaatschap van Sporting '70, met de daaraan verbonden betaling van de contributie is bindend voor het hele lopende verenigingsjaar (van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend).
 • De betaling van de contributie vindt plaats door middel van automatische incasso. Een andere betalingswijze is slechts mogelijk in overleg met de penningmeester (penningmeester@sporting70.nl)
 • Deelname aan activiteiten van Sporting’70 (inclusief voetbalcompetitie en trainingen) is pas mogelijk indien de gehele contributie inclusief eventuele toeslag is voldaan. Het niet (tijdig) betalen van de contributie leidt onherroepelijk tot doorbelasten extra kosten en schorsing van het betreffende lid.
5. Opzeggingen en doorgeven mutaties
a- Opzegging
 • Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, dus vóór 1 juni.
 • Voor iedere opzegging na 1 juni is het volledige lidmaatschapsgeld voor het daaropvolgende seizoen verschuldigd.
 • Eerder opzeggen leidt niet tot terugbetaling van de contributie. Opzeggen kan alleen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@sporting70.nl), Het is dus niet voldoende om bij de teamleider en/of de hoofdleider op te zeggen!. Let op: dit betekent dit dat opzeggingen die niet via ledenadministratie@sporting70.nl zijn binnengekomen niet erkend worden als opzegging!
b- Mutaties
 • De gegevens ingevuld op het aanmeldformulier worden verwerkt in de ledenadministratie. Deze worden gebruikt om in contact te komen voor de wedstrijden, paviljoen diensten, contributie en andere betalingen en je op de hoogte te stellen van diverse Sporting'70 activiteiten zoals bijv. nieuwsbrieven. Ook de KNVB maakt gebruik van deze gegevens.
 • Het is de verantwoordelijkheid van het lid om als contactgegevens en/of bankgegevens veranderen dit onmiddellijk door te gegeven.
 • Sporting’70 is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen als gevolg van het niet tijdig doorgeven van contact en/of bankgegevens.
 • Wijzigingen geef je alleen door via het mutatieformulier op de website. Alleen dan worden de gegevens verwerkt in ons centrale administratiesysteem. Doorgeven aan je leider of trainer heeft geen zin.
6. Boetes opgelegd door de KNVB
 • Indien een speler via de KNVB een boete krijgt opgelegd, ontvangt het lid hiervan bericht met het verzoek de boete binnen een maand te voldoen.
 • Indien een team een boete krijgt opgelegd (bv. vanwege niet spelen of staking van een wedstrijd), wordt deze boete op de spelers van het team verhaald.
7. Wachtlijst Jeugd
Wanneer men zich aanmeldt als lid, wordt men op een wachtlijst geplaatst, die wordt afgewerkt op volgorde van aanmelddatum. Gezien de capaciteitsproblemen en de beperkte mogelijkheden nieuwe teams te starten, betekent dit veelal dat men moet wachten tot er een plaats in een team vrijkomt. Aanmelding verplicht tot niets, men is pas contributieplichtig vanaf het moment dat men in een team is ingedeeld. Spelers op de wachtlijst kunnen niet meetrainen. Onze wachtlijst is ivm de privacy regelgeving niet openbaar. Vragen over de wachtlijst kun je stellen aan de ledenadministratie. Meer over het wachtlijstbeheer vind je hier.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!